Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego:
imie i nazwisko:
e-mail:
telefon:
treść:

Poszukujemy osób wykwalifikowanych w zakresie modernizacji, wykonawstwa oraz remontów urządzeń energetycznych specjalizujących się w:
  • projektowaniu, wykonawstwie kotłowni gazowych
  • kompleksowym wykonawstwie kompaktowych stacji wymienników ciepła
  • kompleksowych dostawach, wykonawstwie sieci ciepłowniczych preizolowanych w tym wcinkek na gorąco
  • remontach kotłów wodnych i parowych podlegających odbiorowi UDT
  • instalacjach C.O.
  • instalacjach wodno-kanalizacyjnych
  • wykonywaniu złącz spawanych, elementów ciśnieniowych konstrukcyjnych, podlegających odbiorowi UDT