Realizacje

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych inwestycji zrealizowanych, w ostatnich latach:

Preizolowane sieci ciepłownicze:


 • Wykonanie sieci ciepłowniczej DN100 w ramach realizacji inwestycji: Budowa hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na terenie Orlen Oil w Trzebini.
 • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację sieci ciepłowniczej z SWC Mickiewicza w Czeladzi.
 • Wykonanie wysokoparametrowej preizolwanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do 25 budynków przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.
 • Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie. Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna – etap II.
 • Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Różana w Jaworznie.
 • Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380+559.
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej DN 2x250 w rejonie Sobieski wraz z budową ziemnje komory ciepłowniczej z zaworami odcinającymi, automatycznym zaworem regulującym, licznikiem ciepła w rejonie Piłsudski dla TAURON Wydobycie S.A. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna – etap II.
 • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci z SWC Podwale w Jaworznie.
 • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci z SWC 23 Strefa I i II w Jaworznie.
 • Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej DN 400 na odcinku od komory K.5 do K.6 w rejonie ul. Pogorskiej 12 w Chrzanowie.
 • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kościuszki, ul. Zwycięstwa i ul. Francuskiej w Czeladzi.
 • Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 182, Grunwaldzkiej dz. 61/13 obr. 189, ul. Cyprysowej 5, 7, 9, 13 oraz połączeniem dla zasilania budynków przy ul. Lipowej 1/1, 1/2, 3/1, 3/2 w Jaworznie.
 • Wymiana istniejącej sieci kanałowej CO niskich parametrów wychodzącej z SWC Trzebińska II na sieć wysokoparametrową preizolowaną do budynków: ul. Wyszyńskiego 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17a, 19 oraz ul. Niepodległości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 z uwzględnieniem przyłączenia istniejącego przyłącza do ul. Trzebińska 78c.

Modernizacje i remonty zbiorników oraz instalacji rurociągów technologicznych:


 • Wykonanie rurociągu pary 0,5 MPa, p.poż., wody bytowej w ramach realizacji inwestycji: Budowa hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na terenie Orlen Oil w Trzebini.
 • Wykonanie rurociągu kondensatu w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Trzebini.
 • Wykonanie odtworzenia rurociągu pary wodnej wraz z izolacją 450 mb o ciśnieniu 0,3 MPa w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu
 • Usunięcie nieszczelności zbiornika Z-3 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN Oil w Trzebini.
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych wraz z dostawami i uruchomieniem instalacji Petrygo w Zakładzie produkcyjnym ORLEN Oil w Jedliczu.
 • Wykonanie dostaw oraz prac budowlano-montażowych modernizacji zbiornika ZM-51 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN Oil w Trzebini.
 • Wykonanie dostaw oraz prac budowlano-montazowych modernizacji 6 zbiorników Z43-Z48 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN Oil w Trzebini.
 • Wykonanie dostaw oraz prac budowlano montażowych modernizacji zbiorników ZP-13, ZP-14, ZP-15, ZP-16 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN Oil w Trzebini.
 • Wykonanie odtworzenia instalacji grzewczej oraz izolacji zewnętrznej zbiorników Z-35, Z-36, Z-37, Z-38 o pojemności V-200m3 oraz Z-39, Z-40, Z-41, Z-42 o pojemności V-100 m3

Modernizacje kotłów, remonty stacji ciepłowniczych:


 • Remont kotła wodnego WR-10/M w kotłowni Zakładowej NEWAG S.A. w Nowym Sączu.
 • Remont kotła wodnego KR-60 o mocy 1 MW – wymiana rur kotłowych (płomieniówki).
 • Wykonanie prac montażowych w kotle WR-25 nr 2/li>
 • Remont stacji ciepłowniczych numer 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini./li>
 • Czyszczenie chemiczne instalacji oraz naprawa części ciśnieniowej kotła wodnego typu Viessman 1400 kW w kotłowni SMLW Przyjaźń w Krzeszowicach.

Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.


 • Wykonanie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym położonym w Chrzanowie przy ul. Orkana 21 A.
 • Wykonanie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym położonym w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11.
 • Wykonanie remontu instalacji w budynku nr 13 położonym na osiedlu ZWM w Trzebini polegający na wykonaniu poziomów instalacji centralnego ogrzewania, wymianie poziomów instalacji zimne, ciepłej wody i cyrkulacji, doprowadzenie poziomu wody zimnej od wodomierza do SWC.