O nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Remontowe ELMAR Rudniccy S.C.

Jesteśmy firmą działającą w branży sanitarno-grzewczej od 1990 roku. Posiadamy uprawnienia do modernizacji i naprawy kotłów parowych, wodnych, zbiorników stałych i ciśnieniowych nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy swoim klientom specjalistyczne usługi instalacyjno-budowlane w zakresie:

 • preizolowanych sieci ciepłowniczych
 • instalacji technologicznych i odpylających
 • modernizacji kotłów wodnych i parowych
 • kotłowni gazowych
 • modernizacji instalacji c.o. i wod-kan. oraz węzłów cieplnych
 • konstrukcji stalowych
 • robót ziemnych

Nasza Firma zatrudnia zespół wykwalifikowanych fachowców mających duże doświadczenie w branży energetyczno-ciepłowniczej posiadających uprawnienia do:

 • wykonywania złącz spawanych elementów ciśnieniowych i konstrukcyjnych, podlegających odbiorowi UDT
 • zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci ciepłowniczych
 • obsługi koparko – ładowarki
 • montażu rusztowań
 • przeprowadzania badań penetracyjnych materiałów PT- 1 i 2

Posiadamy wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz zaplecze warsztatowe i magazynowe zapewniające właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonywania powierzonych nam zadań.

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze

Prace związane z budową, rekonstrukcją oraz modernizacją preizolowanych sieci oraz przyłączy ciepłowniczych. Obejmujemy swym zakresem pojedyńcze domy, bloki, a nawet dzielnice.

Rurociągi technologiczne

Rurociągi technologiczne

Z sukcesem realizujemy duże inwestycje związane z montażem, modernizacją i remontem instalacji rurociągów technologicznych w branży energetycznej, ciepłowniczej i petrochemicznej.

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Kompleksowe rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowej. Gwarantujemy materiały najwyższej jakości oraz zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania.

Kotły parowe i wodne

Kotły parowe i wodne

Wykonujemy modernizacje i remonty kotłów energetycznych wodnych i parowych w zakresie części ciśnieniowych, palenisk, rusztów, obmurzy i sklepień.

Odprowadzanie spalin

Odprowadzanie spalin

Podejmujemy zadania, związane z systemem odprowadzania spalin do kominów, na terenach ciepłowni oraz wykonywaniem termoizolacji powierzchni rurociągów.

Instalacje CO i CWU

Instalacje CO i CWU

Wykonujemy wewnętrze instalacje centralnego ogrzewania CO i ciepłej wody użytkowej CWU wraz z układami pomiarowymi, wykorzystując najnowsześcniejsze technologie.