P.P.U.R. "ELMAR" Rudniccy S.C.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów

e-mail: elmar@elmar.malopolska.pl
tel. / fax: +48 32 627-65-17

NIP: 628-19-11-936

Nr rachunku bankowego:
BPH PBK SA O/Chrzanów
30 1060 0076 0000 3200 0025 9834